Plan dnia

Czas przed realizacją podstawy programowej.

6:30-7:30

Schodzenie się dzieci

– Schodzenie się dzieci (dzieci przebywają w grupie łączonej 4 latków)

– Integrowanie dzieci z różnych grup poprzez zabawy w kącikach zainteresowań, udział w grupach dydaktycznych.

Czas przeznaczony na realizację podstawy programowej.

7:30-7:45

Prowadzenie pracy indywidualnej

– Prowadzenie pracy indywidualnej.

7:45-8:15

Zabawa

– Zabawy swobodne dzieci z niewielkim udziałem nauczyciela.

8:15-8:30

Higiena Osobista

– Czynności higieniczne, samoobsługowe, przygotowujące do śniadania, modlitwa poranna.

8:30-9:00

Śniadanie

– Śniadanie, czynności samoobsługow0-higieniczne.

9:00-10:00

Zajęcia dydaktyczne

– Zajęcia dydaktyczne.

10:00-10:15

Wyjście na powietrze

– Czynności samoobsługowe, przygotowujące do wyjścia na powietrze.

10:15-11:15

Pobyt na powietrzu

– Realizacja różnych form aktywności ruchowej, obserwacji przyrodniczej.

11:15-11:30

Czynności sasmoobsługowe

– Czynności samoobsługowe.

11:30-12:00

Obiad

– Czynności samoobsługowe, obiad.

12:00-12:30

Zabawa

– Zabawy dowolne z niewielkim udziałem nauczyciela.

Czas pracy po realizacji podstawy programowej

12:30-14:00

Zabawa

– Kontynuowanie zabaw dowolnych, zabawy relaksacyjne, wypoczynek, udział dzieci w zajęciach dodatkowych, pobyt w ogrodzie przedszkolnym.

– Czynności samoobsługowo-higieniczne przed podwieczorkiem.

14:00-14:30

Podwieczorek

– Podwieczorek, czynności samoobsługowo-higieniczne.

14:30-17:00

Zabawa

– Zabawy dowolne, zabawy dydaktyczne, pobyt na świeżym powietrzu.

– Prace porządkowe, udział w zajęciach dodatkowych, rozchodzenie się dzieci.