Promyczki

Wychowawczyni:

mgr Monika Dąbrowska 

Grupa Promyczki to najmłodsza grupa wiekowa w naszym przedszkolu. Uczęszczają do niej dzieci w wieku od 2 2.5 i 3 latki. Grupa liczy 26 dzieci w tym 14 chłopców  i 12 dziewczynek. Mimo tego, że są to maluszki dzieci chętnie uczęszczają do przedszkola o czym świadczy frekwencja.
Dzieci bardzo dobrze się integrują, lubią różnego rodzaju gry i zabawy ruchowe. W grupie znajdują się dzieci, które mają świetne wyczucie rytmu z ogromną radością uczą się nowych piosenek, rymowanek czy wierszyków. Bardzo aktywnie biorą udział w zajęciach z rytmiki. Promyczki, to grupa która z ogromną śmiałością i odwagą występuje na scenie. Staramy się, by wszystkie nasze działania zmierzają do poznawania siebie oraz świata oczywiście głównie  poprzez zabawę. Dzieci bardzo chętnie biorą udział w zajęciach plastycznych lubią wyklejać, malować farbami a na obecną chwilę największą frajdą jest nauka posługiwania się nożyczkami i pierwsze próby wycinania. Wspólnie uczą się zasad zgodnego współżycia w grupie. Dzieci poznają i wdrażają zasady panujące w przedszkolu takie jak składanie i odkładanie zabawek po skończonej zabawie, modlitwa przed posiłkiem. W czasie spędzonym w przedszkolu dzieci  poszerzają wiedzę rozwijają swoje umiejętności. Z uśmiechem na twarzy oraz wiara we własne możliwości stawiają czoła wszelkim wyzwaniom.