Edmundowe Serduszka

Wychowawczyni:

mgr

Grupa Edmundowe Serduszka jest najstarszą z grup uczęszczających do przedszkola i liczy 30 dzieci, wśród których jest 17 dziewczynek i 13 chłopców, są oni objęci rocznym przygotowaniem przedszkolnym. Dzieci są bardzo pogodne i chętnie uczęszczają do przedszkola, gdzie aktywnie spędzają czas poprzez ciekawe formy aktywizacji. Chętnie uczą się nowych treści edukacyjnych. Śmiało i otwarcie mówią o tym co chciały by robić, przez co można rozwijać ich zainteresowania i pasje. Lubią wspólnie ze sobą spędzać czas. Są samodzielne, koleżeńskie i pomocne. Każdy dzień wypełniony jest radosną zabawą, zajęciami edukacyjnymi, zajęciami dodatkowymi oraz spacerami, dzięki czemu uśmiech nie znika z ich twarzy.