Przedszkole Bł. Edmunda Bojanowskiego prowadzone przez zgromadzenie Sióstr Służebniczek NMP w Domaradzu

„Najwyższym celem wychowania jest: aby człowiek stał się obrazem i podobieństwem Boga na ziemi.

TABLICA OGŁOSZEŃ

Aktualności

Zapraszamy do regularnej lektury naszego bloga. Dodatkowo przygotowaliśmy wiele merytorycznych artykułów.

Koncepcja przedszkola

Przedszkole jest placówką wyróżniającą się wieloletnią tradycją. Koncepcja pracy oparta jest na myśli pedagogicznej założyciela Zgromadzenia bł. Edmunda Bojanowskiego.

Najważniejszymi założeniami pracy Przedszkola jest integralne wychowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości. Przedszkole kładzie nacisk na kształtowanie osobowości wychowanków poprzez wprowadzenie ich w świat wartości moralnych, społecznych i kulturalnych. Koncepcja pedagogiczna bł. Edmunda Bojanowskiego uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości dziecka w danym okresie rozwoju. Zwraca uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci i jednocześnie w miarę wzrastania dziecka, potrzebę wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych.

Przedszkole zapewnia każdemu dziecku odopwiednie warunki do rozwoju samodzielności, uzdolnień, możliwości wspólnej zabawy i nauki w warunkach bezpiecznych, przyjaznych i dostosowanych do ich potrzeb rozwojowych.

Właściwe miejsce zajmuje tutaj dialog z Rodziną i środowiskiem życia dziecka. Przedszkole poprzez szereg działań przyczynia się do integracji Rodzin i lokalnej społeczności.

Wiara w Boga

Integralne wychowanie w odniesieniu do chrześcijańskiego systemu wartości

Rozum

W miarę wzrastania dziecka, potrzeba wprowadzania coraz większej ilości zajęć praktycznych i dydaktycznych

Zabawa

Bł. Edmund Bojanowski zwraca uwagę na dużą wartość zabawy u młodszych dzieci

Pomagajmy Sobie!