Mobilna Filharmonia

Mobilna Filharmonia

23 kwietnia odbyła się audycja muzyczna o tematyce „Piękna polska nasza cala”. Od co najmniej XVI wieku w polskiej tradycji występuje termin: tańce narodowe. Odgrywały one niejednokrotnie ważną rolę w dziejach naszego narodu. Pomimo tego, że wywodzą się z tańców ludowych i były tańczone przez najniższe warstwy społeczne, to jednak stały się też własnością tak zwanych „wyższych sfer”. Podczas dzisiejszej audycji prowadzący opowiedzieli nam o pięciu wspaniałych polskich tańcach narodowych, a także poznaliśmy stroje w jakich powinno się je tańczyć.